Читач

Посібник АНГЛІЙСЬКА МОВА. ТРЕТЄ ЗАНУРЕННЯ, Денис Третьяков, Україна

22.12.2023
 • Задати питання

Про посібник «English. The 3d sinking» / «Англійська мова. Третє занурення»

Put words in order

Посібник Дениса Третьякова «Англійська мова. Третє занурення» створений для тих, хто втомився вивчати правила, думаючи, що їх вивчив. Але так і не заговорив.

Основа посібника – авторський конструктор мовних одиниць, аналогів якому не існує. За його допомогою виробляється навичка вільного говоріння та образного мислення англійською мовою. складається з 20 юнітів і структурована за принципом універсальності для зручності вивчення матеріалу людьми з різними рівнями навичок мовлення. У посібнику відсутній традиційний поділ на граматичні теми. Головний принцип: від простого, знайомого і зрозумілого – до складного і незвичного.

За цим посібником займаються на курсі English Search Quest 2.

Структура посібника

 1. Блог.
  У цьому розділі розглядаються тільки найбільш складні для розуміння аспекти. Пояснення надається за принципом «know how» у гуманній, простій, не перевантаженій термінологією формі.
 2. Застосування навичок.
  Перед кожним Конструктором представлено уривок тексту, де курсивом виділено саме ті структури, які вам належить освоїти. Прочитайте, звертаючи увагу на виділені місця.
 3. Конструктор.
 4. Вправи для самоперевірки засвоєння окремого конструктора.
  За кожним Конструктором слідують завдання на говоріння. Кожний Юніт закінчується аналогічною вправою, проте принцип їх виконання відрізняється.
 5. Вправи для самоперевірки засвоєння всього Юніту.
 6. Фінальна самоперевірка.
  За принципом випадкової вибірки відкривайте по черзі тексти з розділу «Застосування навичок». У тому разі, якщо ви самостійно можете передати зміст будь-якої з історій – мету досягнуто. Можна переходити на новий рівень.

Структура посібника Дениса Третьякова "Англійська мова. Третє занурення"

Характеристика видання

 • Дата виходу: 2023 рік
 • Автор: Денис Третьяков (Україна)
 • Видавництво: СМ (Україна)
 • ISBN: 978-617-95133-6-7
 • 20 Юнітів, 6 розділів в кожному Юніті, 320 стр.
 • Формат: А4
 • Мова: укр.- англ.

Зміст

 1. Unit 1. Звичайні ді в теперішньому час Активні дії та дп-стзни. Запитальні конструкції. Мовна конструкція «звик до»
 2. Unit 2. Час Future Simple, конструкції з «to be» в Past Simplе. Модальний саn. Конструкція «ні… ні.. »
 3. Unit 3. Зворот «there is/аге». Часи Present Simple, Past Simple, Future Simple. Конструкція «make… do…»
 4. Unit 4. Дієслова, що не вживаються в часах Progressive. Чаги Present Simple, Present Progressive Розповідні та питальні речення
 5. Unit 5. Часи Future Simple, Future Progressive. Конструкція «вдалося». Часи Past Simple, Past Progressive
 6. Unit 6. Звороти «міг» і «раніше» у стверджувальній а заперечній формі Present Perfect. Progressive & Past
 7. Progressive & Future Progressive. Обороти «і… і…», «ні… ні.. »,«або… або…»
 8. Unit 7. Конструкції «used to de», «managed io do», «could», «start doing» Конструкція «to be going to do»
 9. Unit 8. Конструкція «it takes me 5 minutes to do…». Конструкція «used to», модальний can будь-якій формі
 10. Unit 9. Наказовий спосіб. Present / Past / Future Simple Passive
 11. Unit 10. Спеціальні та загальні запитання, запиіання до підмета
 12. Unit 11. Вживання some/any з необчислювальними іменниками. Конструкції з «to have». Присвійний відмінок іменників
 13. Unit 12. Прислівники much, many, many few little. Вживання герундія або інфінітива. Complex object
 14. Unit 13. Непряма мова. Конструкція «сan’t stand doing…»
 15. Unit 14. Герундій. Конструкції «stop doing…», «feel like doing…». Умовний спосіб
 16. Unit 15. Конструкції «I would do it…». «Id like to do it…», «I’m going to do it…». Умовний спосіб. Герундій
 17. Unit 16. Модальний should. Конструкції c «to be to…», «have to…»
 18. Unit 17. Три часи в пасивному стані: Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive
 19. Unit 18. Вживання герундія після дієслів to start / to like / to try / to keep / to remember / to regret Модальний could з перфектним інфінітивом
 20. Unit 19. Перфектний інфінітив І модальний саn
 21. Unit 20. Перфектний інфінітив і модальні may/might, must, have to, be to, should, will/would

Фрагмент для ознайомлення

Де придбати?

Назад до статей

Відправити заявку на навчання

Відправляючи форму, ви погоджуєтеся з політикою обробки персональних даних.

Задати питання

Відправляючи форму, ви погоджуєтеся з політикою обробки персональних даних.